Vítejte na stránkách věnovaným bitvám u Chlumce,
Přestanova a Varvažova z roku 1813
a s nimi spojenými vzpomínkovými akcemi.

Událost byla ze série bitev v srpnu a září 1813, které předznamenaly říjnovou Bitvu národů u Lipska.

Bitvy u Chlumce, Přestanova a Varvažova byly vojenskými událostmi války 6. koalice. Tato válka se rozhořela v roce 1813 počátečním spojenectvím Ruska a Pruska, ke kterému se přidala Anglie a Švédsko.

Po ústupu z Ruska v roce 1812 postavil Napoleon ve Francii novou armádu a z jara 1813 se utkal s postupujícími Rusy a Prusy. Francouzská armáda zvítězila v květnu 1813 ve velkých bitvách u Lützenu a Bautzenu a 4. června bylo uzavřeno příměří. Od té doby probíhal v Praze mírový kongres. Rakousko, politicky vedené obratným kancléřem Metternichem, se snažilo hrát roli prostředníka mezi Francií na jedné a Pruskem s Ruskem na druhé straně, přičemž mělo samozřejmě na mysli své vlastní mocenské zájmy. Jednání skončilo 13. srpna vstupem Rakouska do války na straně protinapoleonské koalice, což zásadně vychýlilo poměr sil ve prospěch spojenců. V době vyjednávání spojenci uzavřeli v Trachanbergu dohodu o společných akcích proti Napoleonovi. Hlavní myšlenkou plánu bylo, vyhýbat se přímé konfrontaci s císařem Napoleonem a  místo toho postupně bojovat s jeho maršály a generály, aby došlo před hlavním střetem k jeho postupnému vyčerpání. Tento plán byl postaven na existenci třech spojeneckých armád - Slezské  složené z Rusů a Prusů pod velením polního maršála Gebharda von Blüchera,  Severní  Švédů, Prusů a Rusů, které velel švédský korunní princ Bernadotte a České - sestávající z Rakušanů a Rusů pod velením prince Karla Schwarzenberga. U této hlavní síly byli i panovníci ruský car Alexander I., rakouský císař František I. a pruský král Friedrich Wilhelm III.  Napoleon, však ještě dokázal zvítězit 26. a 27. srpna v bitvě u Drážďan.

Více zde

Divokej Bill - Vojáci (Bitva u Chlumce 2018)

Traktor - Šachoffnice (Bitva u Chlumce 2019)

Divokej Bill - Armáda (Bitva u Chlumce 2020)

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.